Ruyi Bridge สะพานแขวนข้ามหน้าผาที่มีรูปทรงแปลกตาที่สุดในโลก!

ภายในเขต Shenxianju Scenic Area ประเทศจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากนั้น ในตอนนี้ได้มีแลนด์มาร์คตแห่งใหม่เกิดขึ้นมานั่นก็คือสะพานแขวนข้ามหน้าผา Ruyi Bridge

Continue Reading