การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์

World News

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสายพันธุ์เหล่านี้ได้รับการเสริมในสมองและในภูมิภาคที่ได้รับการอนุรักษ์ตามวิวัฒนาการของจีโนมซึ่งยืนยันถึงความสำคัญในการทำงานทางชีวภาพ การใช้เทคนิคสามารถตรวจสอบว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้รับอิทธิพลอย่างใดอย่างหนึ่งส่งผลกระทบต่อลักษณะที่เชื่อมโยงทางพันธุกรรมอื่นสิ่งนี้ทำให้เรามีวิธีที่จะเข้าใจความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างลักษณะการใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นปัญหาเช่นรัฐจิตเวชพฤติกรรมเสี่ยงและประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยผลลัพธ์เหล่านี้เรายังอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการประเมินความเสี่ยงระดับบุคคลสำหรับการใช้แอลกอฮอล์ที่มีปัญหา ความผิดปกติเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาทางการแพทย์ทั่วโลกปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมอิสระที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้สำหรับการใช้แอลกอฮอล์ที่มีปัญหาและยืนยัน 10 ปัจจัยเสี่ยง